Skip to content

O Concello de Vigo nega unha licencia de obras a unha casa de apostas.

Moitas organizacións estanse a mobilizar e traballar  para cambiar as nomar que regulan os xogos de azar e casas de apostas. Dende FOANPAS, ANPAS Galegase ANPAs  estamos preocupados porque cada vez nenas e nenos máis cativos entran neste círculo, que pode ter graves consecuencias.

Por iso apoiamos e participamos nas movilizacións e promovemos formación para as familias.

Novas como estas fan pensar que cousas están cambiando na administarción. Seguiremos traballando.

https://www.vigoe.es/vigo/local/item/28921-el-concello-de-vigo-niega-la-licencia-de-obras-a-una-casa-de-apuestas?platform=hootsuite