Skip to content

ANO 2019

Como xa comentamos queremos ser transparentes co desempeño que ten unha asociación sen animo de lucro coma é FOANPAS que ten Subvencións percibidas superiores a 100.000 € coma é o caso do Convenio co Concello de Vigo 2019 (publicidad obrigada). Tamén temos un ingreso por Subvención da Xunta de Galicia (Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional) o abeiro desta resolución do 19/09/2019. Para cumplir coas nosas premisas de transparencia ofrecémosvos esta serie de gráficos coma resumo de actividade económica mas salientabel deste 2019.

Partidas principais do Convenio co Concello de Vigo 2019
Desglose das partidas de Autoxestión do Convenio Concello de Vigo 2019
Ingresos totais FOANPAS 2019
Gastos Totais FOANPAS 2019