Skip to content

Portal de transparencia e convenio co Concello de Vigo.

Neste apartado queremos cumplir coa Lei de Transparencia segundo o seu articulado, no acceso a información pública e bo goberno (LATBG) referido o artigo 5, no cal obliga as asociacións integradas no terceiro sector a publicitar na súa páxina web as súas contas xerais , sempre que as subvencións percibidas sexan superiores os 100.000 € o ano, como é o caso de FOANPAS. Asi mesmo, tamén estamos na obriga de publicitar os convenios de subvención coa Administración pública, e pare elo deixámosvos o enlace co Documento de CONVENIO CONCELLO DE VIGO-FOANPAS :

Sinatura do convenio do 2020 co Excelentísimo Alcalde de Vigo D. Abel Caballero e Gorka Gómez Díaz, Concelleiro de Educación de Vigo, no Concello de Vigo.