Skip to content

Política de privacidade de datos web

 

              

Política de Privacidade

En cumplimento co disposto na RXPD (UE) 2016/679 de 27 de Abril, FOANPAS a Federación Olívica de asociacións de nais e pais de Vigo e comarca (Responsable do tratamento, en radiante FOANPAS), domiciliada en Rúa da Nogueira nº 8 – 36204 Vigo (Pontevedra), informalle acerca da política de protección de datos persoais, para que vostede poida libremente decidir si facilita a Foanpas os sus datos persoais que podiamos necesitar. Foanpas modificará esa política en consoancia coa evolución xudicial e xuriprudencial referida a política de protección de datos persoais, mediante a comunicación de modificacións neste portal web o mas axiña posibel.

Tódolos datos solicitados e tratados por Foanpas. A recollida e tratamento dos datos persoais ten coma finalidade a prestación, mantenemento, administración, ampliación, mellora, e estudios dos servizos no que vostede decida darse de alta, solicita información ou contactar con nós. Así mesmo, tamén ten coma finalidade o envío por medios tradicionais ou electrónicos, da información operativa e comercial dos servizos e funcións propias de Foanpas. A finalidade de recollida e tratamento dos datos persoais inclue igualmente o envío de formularios de enquisas vía Tokapp que o usuario non queda obligado a contestar. Salvo nos campos que se indique o contrario, as respostas a esas preguntas sabor de datos persoais son necesarias para a prestación da nosa laboura. Os datos comunicados a Foanpas non poderán ser comunicados a empresas terceiras ou colaboradoras, exceptuando Anpas Galegas, suprafederación a cal pertencemos, pero só no caso necesario para o cumplimento das cosas relacións estatutarias establecidas.

Foanpas informalle que xa adoptou as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para a protección dos seus datos persoais e evitar a súa perda, mal uso, alteración, intrusión ilexítima e sustracción deses datos persoais facilitados a Foanpas. En calqueira caso, vostede debe saber que INTERNET non é un medio inexpugnabel.

Foanpas infórmalle igualmente que vostede poderá, en calquer momento, exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dos datos recollidos nos formularios desta páxina web dirixíndose para elo a seguinte dirección: Rúa da Nogueira nº 8 – 36204 Vigo (Pontevedra), indicando o dereito que desexa exercer e identificándose correctamente.

Os datos que vostede nos proporciona, salvo que vostede manifieste o contrario, a sua oposición a través do correo electrónico: foanpas@foanpas.com ou enviando una carta a esa dirección de Vigo referida con anterioridade, serán obsecto de garda e con fins de dar o servizo da Federación marcada nos seus Estatutos.