Skip to content

Comisión dos IES

O grupo dos IES de FOANPAS constitúese coma un foro de intercambio de experiencias, problemática, coñecementos e posibles solucións dos asuntos da vida dos Institutos vigueses. Os IES son independientes da política municipal, dependen directamente da Consellería de Educación, e o alumnado presenta pola razón da súa idade problemáticas diferentes das que afectan os centros de educación infantil e primaria. Cada centro de Secundaria, en función das súas características particulares e visión do equipo directivo correspondente, enfronta problemas similares con unha maior o menor implicación, colaboración e respeto as necesidades das familias as que as ANPAS representamos. Por iso, consideremos positivo xuntar periódicamente as ANPAS dos IES neste grupo de traballo específico, para expoñer, debater e buscar solucións comúns aos asuntos que lles afectan de modo diferencial sobre os otros niveis educativos.Este grupo reúnese de modo diferencial cada dous meses, e xera dentro de FOANPAS a súa proposta de charlas de formación de país e nais e actividades específicas para o alumnado destas etapas formativas.

Actualmente as ANPAS dos IES de Vigo federadas en FOANPAS son as seguintes:

 • ANPA “Merlín” do IES Alvaro Cunqueiro
 • ANPA do IES de Beade
 • ANPA do IES Alexandre Bóveda
 • ANPA do IES Carlos Casares
 • ANPA O Castro do IES O Castro
 • ANPA “A Xunqueira” do IES Coruxo
 • ANPA “Peniche” do IES Politécnico
 • ANPA ROU do IES Rep. Oriental do Uruguai
 • ANPA “Agarimo” do IES Rosais II
 • ANPA “Santomé” do IES Santo Tomé
 • ANPA Vial CUVI do IES Valadares
 • ANPA do IES A Guía
 • ANPA do IES de Teis
 • ANPA do IES Castelao
 • ANPA do IES Santa Irene