Skip to content

Lexislación e documentación para ANPAS. Asambleas Ordinarias e Extraordinarias de Foanpas. Estatutos FOANPAS

LEXISLACIÓN VENCELLADA AS ASOCIACIÓNS DE PAIS E NAIS

– RD REGULACIÓN ASOCIACIÓNS PAIS E NAIS 1985 Real Decreto regulador de las Asociaciones de padres y madres 1985

– ORDE do 16 de Xaneiro de 1987. REGULACIÓN DAS ASOCIACIÓNS DE PAIS E NAIS

– LEI 1-2002 DE ASOCIACIÓNS Ley 1-2002 Asociaciones

– BOE A-2015 REXISTRO NACIONAL DE ASOCIACIÓNS BOE-A-2015-11429-G Registro Nacional de asociaciones

Lei 3:1986 Consellos Escolares de Galicia

– ORDE 1997 ORGANIZACIÓN CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA (PROXECTO EDUCATIVO, ANPAS, EXTRAESCOLARES ETC) http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalbinonunez/?q=system/files/u2/primaria_orde.pdf

– ORDE 16 NOVEMBRO DE 2012 FACTURACIÓN A TERCEIROS OBRIGADOS O PAGAMENTO DE PRESTACIÓNS SANITARIAS Ó SISTEMA PÚBLICO DE SAUDE https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121121/AnuncioC3K1-161112-0001_es.html

– TERCEIRO SECTOR PRD LEI 19-13-09-2017 tercer_sector_PRD_Ley19-13-09-2017-tac

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 24-10-2018. ACTA

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 24-10-2018. ACTA

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 17-12-2018. ACTA

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 05-06-2019. ACTA.Presentación 1 e Presentación 2

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA1 05-06-2019. ACTA

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA2 05-06-2019. ACTA

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 29-10-2019. ACTA. Presentación

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 29-10-2019. ACTA 

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 15-07-2020. ACTA. Presentación

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA (COVID19) 13-08-2020. ACTA

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA (COVID19) 01-09-2020. ACTA

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA (COVID19) 28-09-2020. ACTA

ACTA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 17 12 2020. Presentación

ACTA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA (1) 17-12-2020

ACTA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA (2) 17-12-2020

Estatutos FOANPAS

ESTATUTOS FOANPAS Versión 2012

Documentación Asociacións Nais e Pais Xunta de Galicia

modelo_adaptacion_estatutos_LO1_2002

certificacion_adaptacion_estatutos_e_xunta_directiva

ANEXO I Rexistro de asociacions

Documentos para o cambio ou modificación de Xunta Directiva

Modificación dos estatutos das ANPAS

Inscripción de suspensión, disolución ou baixa de ANPA