Skip to content

Escola de nais e pais no CEIP Valle Inclán (Lavadores)

Escola Pais e Nais CEIP Valle Inclán. Charlas mensuais

Dende Foanpas, queremos publicitar e por en valor esta Escola de Pais e Nais que vai comezar no CEIP Valle Inclán, escomenzando este luns 21 de Outubro ca charla:

Cuando grito: mis reacciones automáticas” ca ponente Aida Lorti, educadora especializada en pedagoxías alternativas, na que poderedes intervir e interaccionar. A Escola Pública ten que ser un lugar de encontro, de participación e aportar tódalas posibilidades para que as crianzas teñan as máximas oportunidades de crecemento persoal e colectivo segundo as súas capacidades. Invitámosvos a participar.

Este próximo luns día 9 de Decembro a ANPA do CEIP Valle Inclán de Lavadores organiza a segunda xornada da súa Escola de Pais e Nais nas instalacións do seu colexio. Podédes inscribiros no email: enapas.ceip.valle.inclan@gmail.com