Skip to content

CON TODAS AS PERSOAS, COMO TODAS AS PERSOAS

Dende a Comisión NEAE denunciamos os recortes que a Consellería de Educación está a facer na atención á diversidade e que afecta negativamente ó colectivo de crianzas con diversidade funcional.

Consideramos unha total falta de respecto ás familias, ó alumnado e ó profesorado as medidas que a Consellería está a tomar: habilitación de aulas específicas e non convocatoria de concurso de méritos de postos de atención preferente.

 
Comisión NEAE de FOANPAS.