Skip to content

CAMPAMENTOS PARA TODOS E TODAS!

  • by

Os campamentos da Xunta ofertan prazas de “inclusión” para a mocidade con discapacidade recoñecida, pero os criterios de acceso son excluíntes. Fai uns días solicitámoslle á Conselleira de Política Social a rectificación das bases e unha oferta de ocio que valga para toda a mocidade galega.

#doutroxeitoinclusión #contodascomotodas #contodoscomotodos #inclusiónreal #ocioinclusivo #dereitos

https://www.youtube.com/watch?v=8HHYuYhtojc