Skip to content

PÍLULA ACCESIBILIDADE: O DEREITO QUE NOS UNE!!!

Nesta pílula a temática é a accesibilidade cognitiva, comunicativa, física e sensorial. Hai que ter en conta que, como di a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade: “a discapacidade é un concepto que evoluciona e resulta da interacción entre as persoas con discapacidade e as barreiras debidas á actitude e ó entorno que evitan a súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións coas demais”. Polo tanto, quen discapacita é o entorno: as barreiras arquitectónicas, as barreiras de comunicación, as barreiras cognitivas, a falta de adaptación de actividades, a falta dos apoios necesarios…

Unha sociedade baseada na accesibilidade universal facilita a participación e normalización en todo o que realizamos: estudar, xogar, formarse, traballar, desfrutar do ocio, das relacións sociais, etc.

A accesibilidade universal non só beneficia ás persoas con discapacidade, un mundo accesible é un mundo para todas as persoas.

SEN ACCESIBILIDADE NON HAI DEREITOS!!!!!!