Resultados da enquisa realizada por Foanpas sobre o confinamento.

O 19 de Abril, dimos por rematado o proceso de recollida de datos na enquisa que difundimos entre as familias das diferentes ANPAS que conforman FOANPAS, para saber como están a vivir o confinamento.

A enquísa contou coa participación de 900 famalias. A continución os gráfico que simbolizan as respostas.

¿Cómo debería rematar este curso escolar?

¿Cando debería rematar este curso escolar 19-20?


Xunta Directiva FOANPAS.