Skip to content

PORTAL TRANSPARENCIA ANO 2021

Escoitar

Seguindo as nosas premisas dos anos anteriores e segundo a Lei 19/2013 de 9 de Decembro, sobor da transparencia, acceso a información e bo goberno referíndose concretamente o seu artigo 3, expoñemos nesta entrada as aportacións de subvenciones públicas superiores os 100.000 € e tamén exporemos gráficamente o desglose de Ingresos, Gastos Totais e Gastos vencellados o Convenio co Concello de Vigo 2021. Así as seguintes Resolucións ou Convenios:

  • CONVENIO CO CONCELLO DE VIGO 2021.
  • AXUDAS DESTINADAS O COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR XESTIONADOS POLAS ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA.
  • AXUDAS PARA A FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DAS CONFEDERACIÓNS E FEDERACIÓNS DE ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA.
  • RESOLUCIÓN DA SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE PARA AXUDAS DESTINADAS A FINANCIAR ACTIVIDADES DA PROMOCIÓN DE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO PARA ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA.

Ingresos segundo a sea orixe FOANPAS 2020

Gastos Totais de Foanpas 2020 segundo o seu destino final