Información sobre recursos do Concello de Vigo, ante o estado de alarma

Familias que teñen menores con beca de comedor en centros escolares de Vigo, con rentas inferiores a 300€ per cápita, deben enviar un correo a axuda.comedor@vigo.org co nome do menor, e o centro no que están escolarizados e o número de conta IBAN para o ingreso.

Familias que teñen necesidades con menores non becados de comedor, ou sen menores. Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010. As unidades de traballo social valorarán o procedencia do apoio económico mediante os Programas contra Desafiuzamentos e Emerxencia Social.

Maiores con necesidade de recibir axuda para realizar compra de alimentación. Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o chamar ao 010 cos datos de identificación, enderezo e teléfono.

Persoas maiores que residen sos e que precisan apoio do SAF (Servizo Municipal de Axuda no Fogar):
a) Atencions de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria (coidados personais, alimentación, etc.).
b) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda.
c) Acompañamentos fóra do domicilio (citas e xestións).
Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010. Nestes casos os responsables do SAF farán unha valoración social previa.

Persoas sen fogar, durmindo na rúa: ofrecelles a posibilidade de aloxamento alternativo ou reparto de comida, tendo que facilitar neste caso nome e enderezo para levarlla.

Persoas que acudían regularmente aos comedores sociais: levaráselles a comida aos seus enderezos. Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010 cos datos de identificación e o comedor social no que se lles está atendendo).

Familias de PSEAF (Programa socioeducativo de Apoio Familiar).
Valoraráse a procedencia do apoio económico mediante os Programas contra Desafiuzamentos e Emerxencia Social, previo informe dos educadores sociais.

 1. Familias que tienen menores con beca de comedor en centros escolares de
  Vigo, con rentas inferiores a 300€ per cápita.
  Enviar un correo a axuda.comedor@vigo.org con el nombre del menor, el centro en el que están escolarizados y el número de cuenta IBAN para el ingreso.
 2. Familias que tienen necesidades con menores no becados de comedor, o sin menores.
  Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o llamar al 010. Las unidades de trabajo social valorarán la procedencia de apoyo económico mediante el Programa contra
  Desafiuzamentos e Emerxencia Social.
 3. Mayores con necesidad de recibir ayuda para realizar compra de alimentación.
  Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o llamar al 010 con los datos de identificación, dirección y telefono.
 4. Personas mayores que residen solos y que necesitan apoyo del SAF (Servizo Municipal de Axuda no Fogar):
  a) Atenciones de carácter persoal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria (cuidados personales, alimentación, etc.).
  b) Atención de las necesidades de carácter doméstico y de la vivienda.
  c) Acompañamentos fóra do domicilio (citas e xestións).
  Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o llamar al 010. En estes casos los responsables del SAF harán una valoración social previa.
 5. Personas sin hogar, durmiendo en calle: se les oferta la posibilidad de alojamiento alternativo o reparto de comida, teniendo que facilitar en este caso nombre y dirección para llevársela.
 6. Personas que acudían regularmente a los comedores sociales: se les llevará la comida a sus direcciones.
  Enviar un correo a ofi.central@vigo.org o llamar al 010 con los datos de identificación y el comedor social en el que se les está atendiendo).
 7. Familias de PSEAF (Programa socioeducativo de Apoio Familiar).
  Se valorará la procedencia de apoyo económico mediante el Programa contra Desafiuzamentos e Emerxencia Social, previo informe de los educadores sociales.