Enquisa de FOANPAS, para coñecer o estado das familias durante o confinamento.