Axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnos/as de educación infantil (2ª etapa), educación primaria.

De maneira presencial solicitando da cita previa:

https://citaprevia.vigo.org/citaprevia/ ou no 010

Opción de presentar a documentación de xeito online:

  • Mediante a carpeta cidadá.