Asinada a renovación do contratos para a rede de comedores de FOANPAS.

O 10 de xuño do 2019, asinouse nas instalacións de FOANPAS no IME, a renovación do contrato entre FOANPAS e ARUME para o servicio de catering da rede de comedores de FOANPAS  no curso 2019 – 2020.

Tentamos seguir ofrecendo a maior e mellor das calidades nos menús  e na convivencia nos comedores da Rede FOANPAS. O novo contrato recolle un prezo de menú de 4,59€, que foi a actualizado segundo o IPC.